℗ Profesorii din România, conectaţi la tendinţele educaţiei moderne


Astăzi, profesioniştii în educaţie din şcolile româneşti au la îndemână instrumente digitale pentru a face faţă provocărilor la clasă. : Folosirea lecţiilor interactive multimedia are un rol decisiv în schimbarea paradigmei învăţării în era digitală.

Proiectul « Cadrul didactic – un profesionist în sistemul de învăţământ », (ID 53889),  cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”,  derulat pe o perioadă de trei ani, a fost implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă în parteneriat cu SC SIVECO Romania SA, Centrul pentru Dezvoltare şi Inovaţie în Educaţie – TEHNE şi SC Milenium Design Group SRL.

Screenshot_2014-06-10-11-16-40_v2

Demersul îşi propune să depăşească formele tradiţionale de perfecţionare a profesorilor prin implementarea unui program de formare continuă la nivel naţional care ţine cont de permanentele inovaţii în pedagogie.

Peste 5000 de profesori din învăţământul preuniversitar, cu diferite specializări în sfera ştiinţelor socio-umane, au participat la programul integrat de formare oferit în cadrul proiectului. Pe lângă sesiunile de lucru directe, profesorii au avut posibilitatea să studieze individual prin accesarea resurselor auxiliare: portalul care integrează cursurile interactive de specialitate (http://socioumane.pmu.ro/) şi un ghid digital interactiv de proiecte transdisciplinare pentru domeniul disciplinelor socio-umane.

Programul a constituit o ocazie în plus pentru cadrele didactice să-şi dezvolte abilităţile de utilizare a instrumentelor de tehnologia informaţiei în cadrul procesului de predare – învăţare.

Ghidul digital interactiv, disponibil atât online pe portalul web cât şi ca aplicație locală pe calculator sau tabletă (Windows și Android) este rezultatul efortului de promovare a inter- şi transdiciplinarităţii de către echipa proiectului. Acesta conţine o paletă largă de teme din domenii precum antropologie, epistemologie, etică şi economie, permiţând conexiuni numeroase între disciplinele din aria socio-umană. Ghidul include aplicaţii interactive care pot fi lansate direct din pagină, simulări, galerii de imagini, clipuri, panorame 360 de grade, explorare 360 de grade a obiectelor, elemente care favorizează imersiunea în conţinutul acestuia.

Profesorii sunt provocaţi să depăşească limitele propriilor discipline de specialitate şi să dobândească o viziune mai largă a cunoaşterii pe care să o insufle apoi elevilor la clasă. Astfel, elevii reuşesc să înţeleagă şi să accepte mai uşor relevanţa unor discipline pe care foarte adesea le percep ca fiind fără legătură cu viaţa lor reală.

Programul de formare bazat pe aplicaţii software inovative reprezintă un pas important în conectarea profesorilor la pulsul erei digitale şi la transformarea procesului educaţional din România.

 Categories: Stiri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: