Motivarea ICCJ in cazul avocatului infractor Robert Rosu confirma: legitimatia de barou NU reprezinta ,,un bilet” de la Dumnezeu pentru comiterea de infractiuni.


În 17 decembrie 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție pronunța Hotărârea 382, pe care nu m-am ferit să o numesc – istorică. Printre condamnații în dosarul ferma Băneasca (cu prejudiciu de 145 de milioane de Euro) se număra și avocatul infractor Robert Roșu, de la Tucă, Zbârcea și Asociații. Azi a fost publicată de către Alex Costache/G4Media, motivarea:

,,mai presus de interesele clientului este legea, astfel încât avocatul nu are o fidelitate oarbă faţă de clientul său, fiind obligat să se abţină de la asistarea/reprezentarea acestuia, atunci când clientul este angrenat în activităţi ilicite şi, mai grav, infracţionale. Într-o asemenea ipoteză, avocaţii nu beneficiază de imunitate în faţa legii penale, ci răspund pentru faptele penale săvârşite în exercitarea profesiei sau în legătură cu aceasta.”

Roșu a fost condamnat în 17 decembrie 2020 la 5 ani de închisoare cu executare pentru inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a acestui grup.

Decizia istorică a ICCJ a fost de natură să facă să tremure rețelele de avocați care stau în anticamerele puterii (așa cum am scris în 19 decembrie 2020, aici), incluzând conducerea UNBR (Uniunea Națională a Barourilor din România), care s-au declarat solidare cu ,,Robert” încercând să atragă în marja lor și avocați care NU au legătură cu rețelele infracționale din justiție, ca să îl sprijine pe ,,Robert”.

În 31 decembrie 2020, în anticiparea motivării, am analizat conform logicii și bunului simț situația avocaților care consideră că legitimația de barou reprezintă un ,,bilet” de la Dumnezeu pentru comiterea de infracțiuni. Aici:

Despre avocatii care cred ca legitimatia de barou reprezinta un ,,bilet” de la Dumnezeu pentru comiterea de infractiuni. Cazul Robert Rosu.

Ce spune ICCJ în motivare:

 • obligaţia avocatului de a apăra interesele clientului său nu este una absolută, ci aceasta subzistă numai până la punctul în care aceste interese intră în coliziune cu dispoziţiile legale. Altfel spus, mai presus de interesele clientului este legea, astfel încât avocatul nu are o fidelitate oarbă faţă de clientul său, fiind obligat să se abţină de la asistarea/reprezentarea acestuia, atunci când clientul este angrenat în activităţi ilicite şi, mai grav, infracţionale.

  Într-o asemenea ipoteză, avocaţii nu beneficiază de imunitate în faţa legii penale, ci răspund pentru faptele penale săvârşite în exercitarea profesiei sau în legătură cu aceasta.

 • În speţă, contrar susţinerilor sale, inculpatul Roşu nu este acuzat de fapte care se circumscriu exercitării cu bună-credinţă şi în limitele legii a profesiei de avocat, ci de implicarea sa în demersuri ilicite, săvârşite în contextul existenţei unui grup infracţional organizat cu ramificaţii transfrontaliere din care a făcut parte încă de la data constituirii lui, ce a avut ca scop însuşirea unor bunuri prin încălcarea legii, lucru care s-a şi realizat în cele două cazuri care fac obiectul cercetărilor în prezenta cauză (Pădurea Snagov şi Ferma Regală Băneasa)

Cu alte cuvinte, legitimația de barou nu este un ,,bilet” de la Dumnezeu pentru comiterea de infracțiuni.

Astăzi, jurnalistul TVR și G4media, Alex Costache, publică în exclusivitate pasaje din motivarea judecătorilor în ceea ce privește condamnarea avocatului infractor Robert Roșu. Motivarea arată, în opinia mea, că:

 • nedenunțând contractul de asistență juridică și având cunoștință de comiterea de infracțiuni prin încălcarea legii, în promisiunea unui onorariu de 2,7 milioane de Euro provenit din bani și bunuri furate, Robert Roșu a devenit complice, a aderat și sprijinit grupul infracțional organizat;
 • judecătorul de la Valahia care a pronunțat în fond hotărârea de achitare a lui Robert Roșu (răsturnată extrem de riguros de completul ICCJ care a pronunțat hotărârea definitivă) a demonstrat pe deplin de ce doar la Valahia a reușit să obțină o diplomă de ,,profesionist al dreptului”.

Pasaje din motivare, așa cum rezultă din motivarea publicată de Alex Costache/G4Media:

 • Cunoscând impedimentele legale pentru obţinerea bunurilor respective (nedovedirea calităţii de persoană îndreptăţiţă a inculpatului Al României Paul Philippe, nedovedirea dreptului de proprietate cu privire la unele bunuri revendicate, cu specială referire la Pădurea Snagov, inadmisibilitatea unor cereri, cum era cazul notificării formulate în legătură cu Ferma Regală Băneasa), inculpatul Roşu Robert Mihăiță a realizat ab initio că restituirea acestora nu se va putea face decât prin încălcarea legii, ceea ce însemna, implicit, că şi onorariul de succes negociat personal reprezenta, în realitate, un beneficiu ilicit.
 • Potrivit înţelegerii cu societatea Reciplia, pe care însuşi inculpatul Roşu Robert Mihăiță a negociat-o, a fost stabilit şi un onorariu de succes de 2% din valoarea de piaţă a bunurilor restituite, existând aşadar şi un cert interes material al inculpatului pentru obţinerea unor importante sume de bani, ţinând seama de valoarea extrem de ridicată a acestor bunuri (numai în cazul Fermei Regale Băneasa, aceasta a fost evaluată la peste 135 milioane de euro)
 • Împrejurarea că acest onorariu de succes, calculat ca un procent din valoarea terenului obţinut în mod ilegal de la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor (circa 2,7 milioane de euro, reprezentând 2% din valoarea de piaţă a terenului, de 135.874.800 euro), nu a fost încasat efectiv, cel puţin până la îndepărtarea inculpatului Roşu din proiectul Prinţul/Reciplia, este lipsită de relevanţă, întrucât nu s-a datorat lipsei de interes a S.C.A.TZA şi, în particular, a inculpatului Roşu, ci lipsei de voinţă a celorlalţi membri ai grupului infracţional organizat, care se aflau în spatele Reciplia, de a-l plăti, în condiţiile în care bunul nu fusese valorificat.
 • Pe baza probatoriului administrat în cauză, Înalta Curte constată că, prin acţiunile sale, inculpatul Roşu Robert Mihăiță a depăşit limitele cadrului legal în care trebuie exercitată profesia de avocat, implicându-se cu bună ştiinţă în constituirea, la 1.11.2006, a unui grup infracţional ce a avut ca scop dobândirea, prin săvârşirea unor infracţiuni de corupţie şi asimilate acestora, a unor bunuri revendicate de inculpatul Al României Paul, urmată de desfăşurarea activităţilor menţionate anterior în interesul acestei asocieri până în anul 2013, fapte care se circumscriu infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.367 alin. 1 și 2 C.pen., ce reprezintă legea penală mai favorabilă şi pentru care urmează a fi condamnat
 • Inculpatul Roşu a ştiut că restituirea respectivului teren de către Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor nu se poate face decât prin încălcarea legii de către reprezentanţii săi, cu consecinţa producerii unui prejudiciu domeniului public al statului, ceea ce din perspectiva legii penale constituie infracţiunea de abuz în serviciu.

  În acest context, Înalta Curte reţine că, în calitatea sa de avocat, inculpatul Roşu era obligat să respecte în primul rând dispoziţiile legale.

  Potrivit art.2 alin.1 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, în forma în vigoare la data săvârşirii faptelor, în exercitarea profesiei avocatul este independent şi se supune numai legii, statutului profesiei şi codului deontologic.

  Potrivit art.37 alin.6 şi 7 din aceeaşi lege, avocatul nu răspunde penal pentru susţinerile făcute oral sau în scris, în forma adecvată şi cu respectarea prevederilor alin.5, în faţa instanţelor de judecată, a organelor de urmărire penală sau a altor organe administrative de jurisdicţie şi numai dacă aceste susţineri sunt în legătură cu apărarea în acea cauză şi sunt necesare stabilirii adevărului.

  Nerespectarea de către avocat a prevederilor alin.6 constituie abatere disciplinară gravă, iar răspunderea disciplinară nu exclude răspunderea juridică penală sau civilă, după caz.

  Potrivit art.7 alin.4 din statutul profesiei de avocat, în forma în vigoare la data săvârşirii faptelor, avocatul este dator să dea clientului sfaturi juridice corespunzătoare legii şi să acţioneze numai în limitele legii, statutului, codului deontologic, potrivit crezului său profesional.

  Potrivit art.114 alin.2 din acelaşi statut, activitatea avocatului nu poate fi motivată decât în interesul clientului, apreciat în limitele legii, ale prezentului statut şi ale codului deontologic.

  Potrivit art.144 alin.2 şi 3 din statut, avocatul este obligat să se abţină de la asistarea şi sfătuirea conştientă a unui client în activităţi infracţionale. Un avocat este îndreptăţit să se retragă imediat şi să renunţe la asistarea şi reprezentarea clientului, în cazul în care, acţiunile şi scopurile clientului, deşi aparent legale la începutul asistenţei şi/sau reprezentării, se dovedesc pe parcursul acesteia ca fiind infracţionale.

  Potrivit deciziei nr.1486 din 27.10.2007 a Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (U.N.B.R.), începând cu 1.01.2007 Codul deontologic al avocaţilor din Uniunea Europeană se aplică în România ca fiind şi Codul deontologic al avocatului român.

  Astfel, potrivit pct.1.1 din acest cod, îndatoririle avocatului nu se limitează doar la executarea fidelă a unui mandat în cadrul legii. Avocatul trebuie să vegheze la respectul Statului de drept şi a intereselor celor ale căror drepturi şi libertăţi le apără.

  De asemenea, sub rezerva respectării stricte a normelor legale şi deontologice, avocatul are obligaţia de a apăra întotdeauna cât mai bine interesele clientului său, chiar în raport cu propriile sale interese sau cu interesele confraţilor săi.

  Rezultă aşadar că obligaţia avocatului de a apăra interesele clientului său nu este una absolută, ci aceasta subzistă numai până la punctul în care aceste interese intră în coliziune cu dispoziţiile legale. Altfel spus, mai presus de interesele clientului este legea, astfel încât avocatul nu are o fidelitate oarbă faţă de clientul său, fiind obligat să se abţină de la asistarea/reprezentarea acestuia, atunci când clientul este angrenat în activităţi ilicite şi, mai grav, infracţionale.

  Într-o asemenea ipoteză, avocaţii nu beneficiază de imunitate în faţa legii penale, ci răspund pentru faptele penale săvârşite în exercitarea profesiei sau în legătură cu aceasta.

  În apărarea sa, inculpatul Roşu nu a recunoscut săvârşirea infracţiunii de care este acuzat, susţinând că a exprimat doar opinii juridice şi că a acţionat în interesul clientului său.

  În speţă, contrar susţinerilor sale, inculpatul Roşu nu este acuzat de fapte care se circumscriu exercitării cu bună-credinţă şi în limitele legii a profesiei de avocat, ci de implicarea sa în demersuri ilicite, săvârşite în contextul existenţei unui grup infracţional organizat cu ramificaţii transfrontaliere din care a făcut parte încă de la data constituirii lui, ce a avut ca scop însuşirea unor bunuri prin încălcarea legii, lucru care s-a şi realizat în cele două cazuri care fac obiectul cercetărilor în prezenta cauză (Pădurea Snagov şi Ferma Regală Băneasa)

Iată ce învederam în decembrie 2020, pe baza prevederilor din statutul avocaților în vigoare la acel moment:

Citiți și:

Despre avocatii care cred ca legitimatia de barou reprezinta un ,,bilet” de la Dumnezeu pentru comiterea de infractiuni. Cazul Robert Rosu.Categorii:Stiri

Etichete:, , , , , , , ,

4 răspunsuri

 1. Intrebare:

  Avand in vedere ca domnul avocat Rosu era partener intr-o societate de avocati, toate demersurile fiind executate in numele societatii iar nu in nume propriu, ma intreb cum a fost delimitata raspunderea penala in acest caz, cunoscut fiind faptul ca in astfel de societati deciziile de business si de strategie juridica nu se iau de un avocat ci de un consiliu al partenerilor sau de partenerul coordonator?

  Prin urmare indiferent daca conduita avocatului Rosu era una infractionala sau nu, raspunderea acestuia nu putea fi una strict personala ci cel putin una solidara cu a celorlalti factori de decizie sau chiar cu societatea de avocati care presteaza serviciile de asistenta juridica. De asemenea onorariul de succes de 2.7 milioane de Euro nu era incasat de avocatul Rosu ci de societatea semnatara a contractului de asistenta juridica.

  Aici cred ca domnii judecatori au facut niste confuzii…

 2. Deci avocatul Rosu, ar fi trebuit ca după ce a venit clientul la el, sa meargă la Securitate și sa-și denunțe clientul. Este vădit ca doar Av Rosu este vinovat, judecătorii care au pronunțat sentința definitiva de restituire ilegală a Pădurii Băneasa, și care sunt cei care aplica legea, sunt evident nevinovați. D-le Soviani, se cunoaște ca ai studiat ASE-ul. Nu credeți ca ar fi mai indicat sa va expuneți părerea exclusiv asupra domeniului pe care îl stăpâniți cel mai bine? Nu de alta dar, sunt mulți romani din păcate cu carte putina și care citind ce scrieți, încep sa va creadă. Eu știu ca fiecare avocat poate sa susțină orice pentru a câștiga, atenție, doar sa susțină. Judecătorul care aplica legea, este cel chemat sa decidă dacă susținerile se probează sau nu și sa decidă, in sensul aplicării legii. Dacă Av Rosu a fost băgat la pușcărie pentru susținerile lui, care puteau fi licite sau ilicite, atunci puteți sa puneți cruce democrației. Dacă libertatea de exprimare este condiționata, atunci toți suntem in legalitate numai dacă susținem ceea ce vor cei de la putere sa audă. In România pana in 65, au fost oameni nevinovați, persecutați, condamnați și aruncați in închisoare. Ați văzut unul singur din cei care au anchetat și condamnat sa raspunda pentru faptele sale? Răspuns: Niciunul! Cei anchetați pentru crimele comunismului au fost paznici sau șefi de închisori. Dar, nu aceia erau cei care făceau anchetele și ii condamnau. Așa ca d-le Soviani, susținerile Dvs, in aceasta materie, prind bine doar la cei creduli, cu minte putina. Eu v-as fi recunoscător dacă ați publica mai multe analize și previziuni economice, domeniul Dvs de referință. Mulțumesc!

  • În principiu e așa cum spui, Roșu a fost rezolvat de completul negru, de băieții care aplică legea la ordin, dar în cazul de față, voi, apărătorii dreptății cu neuronul stingher, omiteți esența, „beneficiu ilicit”. E riscant să aperi escroci dovediți contra unui procent din țeapă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: